Rhinoplastiek (neuscorrectie)

Een grondig consult is nodig om inzicht te krijgen in uw (cosmetische) doelen. Hiervoor maken de we gebruik van beeldbewerkingssoftware, waarmee we voorbeelden kunnen laten zien van de verschillende mogelijkheden van rhinoplastiek. Zo komen we samen met u tot een chirurgisch plan.  Voor een neuscorrectie gebruiken de artsen veelal ultrasone en preservation technieken, ofwel ‘rhinosculpture’. Rhinosculpture beperkt schade aan de weke delen van de neus en bloeduitstortingen tot een minimum. Met rhinosculpture kunnen de artsen de neusbeenderen heel precies vormen. Het doel is een natuurlijk uitziende neus, die in harmonie is met de rest van uw gezicht en zorgt voor een onbelemmerde ademhaling.

Lees verder over rhinoplastiek op: Face Institute 

--------------------

A thorough consultation is necessary to gain insight into your (cosmetic) goals. For this we use image editing software, with which we can show examples of the different possibilities of rhinoplasty. In this way we come to a surgical plan together with you. For a rhinoplasty, doctors often use ultrasound and preservation techniques, or 'rhinosculpture'. Rhinosculpture minimizes damage to the soft tissue of the nose and bruising. Rhinosculpture allows doctors to shape the nasal bones very precisely. The goal is a natural-looking nose, which is in harmony with the rest of your face and ensures unobstructed breathing.

Read more about rhinoploastiek on: Face Institute   

Terug