Gebruikersvoorwaarden

In deze gebruikersvoorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij’. Met ‘wij’ wordt planjezorg.online bedoeld. Met ‘u’ wordt degene bedoeld die toegang heeft tot het platform van planjezorg.online

Wanneer zijn de gebruikersvoorwaarden planjezorg.online van toepassing?

Deze gebruikersvoorwaarden planjezorg.online zijn van toepassing op het gebruik van het platform en gaan in vanaf het 1e moment dat u toegang heeft gekregen.

Welke verplichtingen hebben wij?
 • Wij hebben de verplichting om er voor te zorgen dat het platform voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 • Wij hebben de verplichting om u tijdig te informeren over zaken die het platform of de gebruikersvoorwaarden planjezorg.online betreffen.
  Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.

Welke verplichtingen heeft u?
 • U bent verplicht voor een juiste invoer van gegevens. Dit ten behoeve van de identificatie in het ziekenhuis, maar ook voor het ontvangen van herinneringsberichten voorafgaand aan de operatie.

 • U bent verplicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die worden getoond in planjezorg.online

 • U mag de gegevens uit planjezorg.online niet openbaar maken of verveelvoudigen.

 • U dient de inloggegevens voor planjezorg.online strikt persoonlijk te houden en niet te delen met anderen.
  Bewaar inloggegevens veilig zodat zij niet voor anderen toegankelijk zijn.

 • U dient zelf zorg te dragen voor een veilige internetverbinding en een veilig apparaat om het planjezorg.online te benaderen.
  Onder apparaat wordt verstaan een laptop, computer,  tablet of mobiele telefoon. 

Einde van de toegang

De toegang tot planjezorg.online eindigt:

 • indien u zich niet houdt aan de ‘Gebruikersvoorwaarden planjezorg.online;

 • het account 6 maanden niet gebruikt is. Het account wordt na een periode van 6 maanden gedeactiveerd. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd.