Verstandskiezen verwijderen

Om uw verstandskies te kunnen verwijderen maakt de MKA-chirurg een klein sneetje in het tandvlees rondom de kies. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Soms is het ook nodig om met een boortje een beetje bot rond de kies weg te halen. Dit doet geen pijn, u voelt alleen trillingen en het boren maakt veel geluid. Als de kies vrij ligt, kan hij worden weggehaald. Vervolgens wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen.

Lees verder over verstandkiezen verwijderen op: tandarts.nl-verstandkies-verwijderen

Terug